Goed nieuws!

15-11-2021

Goed nieuws inzake Wonen aan het Twiske fase 3!

Wij hebben u eerder gemeld dat de provincie de zogenaamde notitie Lintbebouwing zou opstellen. Afgelopen dinsdag is de behandeling geweest in Gedeputeerde Staten om de notitie Lintbebouwing vast te stellen en tegelijkertijd in te stemmen met een aantal uitzonderingen. Wij kunnen u eindelijk melden dat Gedeputeerde Staten afgelopen dinsdag haar akkoord heeft gegeven voor de realisatie van ons project!

Hoe nu verder?
Wij zijn met de gemeente de verdere planning van het bestemmingsplan aan het uitwerken. Dit bestemmingsplan moet namelijk nog vastgesteld worden door de gemeenteraad. Als duidelijk is wanneer dit gebeurt dan kunnen we een nieuwe planning opstellen en u informeren over het vervolg.

De mensen die eerder een woning toegewezen hebben gekregen krijgen voorrang bij de nieuwe verkoop van de woningen. Alle andere woningen (en de eerder toegewezen woningen die niet verkocht worden) zullen door middel van loting opnieuw onder de overige geïnteresseerden verdeeld worden.

Terug naar overzicht