Aankondiging voorverkoop

05-07-2022

Het bestemmingsplan is in mei vastgesteld door de Raad en ligt momenteel ter inzage. De mogelijkheid bestaat dat er opnieuw bezwaar (= beroep) wordt aangetekend, waardoor alle zaken wederom vertraagd worden. 

Voorkeurspositie
Zoals eerder is aangekondigd, krijgen de mensen die een optie hebben op een woning dit betreffende bouwnummer opnieuw aangeboden. Dit gebeurt voorafgaand aan de reguliere verkoopprocedure. Deze mensen hebben dus een voorkeurspositie. Deze positie is niet overdraagbaar en ruilen van bouwnummer is niet mogelijk.

De mensen die een optie hebben, zijn reeds geïnformeerd in een aparte nieuwsbrief dat zij aanstaande donderdag 7 juli toegang krijgen tot de verkoopstukken behorende bij hun bouwnummer.

Stand van zaken
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn we druk bezig (geweest) om de laatste zaken af te ronden. Naast het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, is bijvoorbeeld de inrichting van het openbaar gebied goedgekeurd door de gemeente, is welstand akkoord en moeten de vernieuwde afspraken met het waterschap worden geformaliseerd. Ook moeten de nieuwe website en de verkoopdocumentatie afgerond worden.

Kort voor de zomervakantie (Noord) zullen wij jullie berichten dat de reguliere verkoopprocedure van start gaat. De woningen die niet (langer) onder optie zijn, zullen dan via de website worden aangeboden om op in te kunnen schrijven. De inschrijfprocedure zal de gehele zomervakantie in beslag nemen, zodat er voor iedereen voldoende gelegenheid is om zijn of haar voorkeur kenbaar te maken. Op 7 september zal de loting plaatsvinden. Vervolgens hopen we begin december de omgevingsvergunning binnen te hebben en de woningen allemaal verkocht te hebben. Medio 2023 kan dan daadwerkelijk met de bouw gestart worden!

 

6526ac2f-27ea-d2f2-751a-ff39e25cc17a.jpg

 

Wijzigingen ten opzichte van 2018
Op de verkooptekeningen ga je zien dat er een aantal zaken gewijzigd is sinds 2018. Zo is elke woning nog steeds duurzaam (voldoet de woning aan de BENG eisen van nu in plaats van de NOM eisen uit 2018), is de architectuur aangepast en zijn de oppervlaktes van de tweekappers en vrijstaande woningen aangepast (deze zijn niet meer standaard voorzien van een uitbouw). Als gevolg van bovenstaande zaken én als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt tussen 2018 en nu zijn de verkoopprijzen aangepast.

Onderstaand de indicatie van de verkoopprijzen (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend):
•    Tweekappers en vrijstaande woningen: EUR 695.000,- tot EUR 875.000,-
•    Rij- en hoekwoningen: EUR 525.000,- tot 725.000,-
•    Starterswoningen op NHG niveau: EUR 355.000,-

 

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen we dat uiteraard graag!

Met vriendelijke groet,
Team Wonen aan het Twiske,

Diane Wigtman
Projectontwikkelaar Kalliste


 

 

 

Terug naar overzicht