FAQ

Meest gestelde vragen

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel ons dan je vraag via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verkoopprocedure & Inschrijving

Hoe vindt de toewijzing van de woningen plaats?

a.    We proberen zoveel mogelijk mensen, die een positieve financiële check hebben ingediend, de woning van hun voorkeur toe te wijzen.
b.    Als er meerdere inschrijvingen voor dezelfde woning zijn, zal er een loting plaatsvinden. 
c.    De loting vindt plaats op woensdag 7 september 2022 door de notaris. 
d.    Optanten die voor een woning zijn ingeloot worden op dezelfde dag persoonlijk door Kalliste geïnformeerd. 
e.    Indien je een optie op een woning hebt en je ziet hier op enig moment vanaf, dan vervalt jouw inschrijving. 
f.    Heb je geen woning toegewezen gekregen, dan word je hier uiterlijk maandag 12 september via een nieuwsbrief door Kalliste over geïnformeerd en kom je automatisch op de reservelijst. 

Over de uitslag van de loting en over de reservelijst wordt niet gecorrespondeerd. 
 


Mensen die voor de eerste maal overgaan tot de aankoop van een woning. 


Wonen aan het Twiske fase 3 is al een aantal jaar geleden als project in de verkoop geweest. Er waren ook al woningen verkocht. Het project hebben we destijds moeten terugtrekken. 
De kopers die toen al een woning hadden aangekocht, hebben met voorrang nu de kans gekregen om hetzelfde bouwnummer opnieuw aan te kopen. 

Ook de grondeigenaar heeft de mogelijkheid gekregen om voor de start van de officiële verkoop aan te kopen. 

Hiervan is 6 keer gebruik gemaakt. De overige woningen zijn in de verkoop gegaan.


Voor de sluiting van de inschrijftermijn, 31 augustus 2022 23:59 uur, kan je je voorkeur wijzigen in je eigen account op de website.

Wanneer een wijziging na sluiting van de inschrijftermijn wordt doorgevoerd, betekent dit dat je automatisch reserve kandidaat wordt en niet mee doet in de loting.


Omdat we vooraf bij de toewijzing/loting willen weten of je de woning ook kan betalen. Als dit pas later duidelijk wordt dan zal dit voor iedereen een teleurstelling zijn.


Bij het indienen van het inschrijfformulier dien je ook de verklaring ‘financieel advies’ of verklaring ‘financiering uit eigen middelen’ te uploaden. Het indienen kan tot en met 31 augustus 2022.


Je kunt deze brief laten opstellen door jouw bank of hypotheekverstrekker.

Voorbeelden van een verklaring ‘financieel advies’ en verklaring ‘financiering uit eigen middelen’ zijn hier te downloaden.


Ja dat is mogelijk. Bij de inschrijving dien je dan een verklaring financiering uit eigen middelen te uploaden. Voorbeelden van een verklaring ‘financieel advies’ en een verklaring ‘financiering uit eigen middelen’ zijn hier te downloaden.


Nee, nadat je bent ingeloot heb je een optie op een woning, het betreffende bouwnummer is speciaal een week voor jou gereserveerd tot en met 14 september 2022.


Deze avond is speciaal georganiseerd om jouw vragen over de aankoop van de woning te beantwoorden. Je wordt dan ook op deze avond verwacht, zodat je jouw vragen kunt stellen. Indien je een optie op een woning hebt, en niet bij de optantenavond aanwezig kunt zijn, neem dan telefonisch contact met ons op.


Het is toegestaan om met 2 tot 3 personen naar de optantenavond te komen. We willen je wel verzoeken om kleine kinderen niet mee te nemen, zodat jij je kunt focussen op de aankoop van de woning. 


Ja, bij het toewijzen wordt gekeken naar je huidige woonplaats. Een inschrijver uit de gemeente Oostzaan zal voorrang genieten boven de overige inschrijvingen.


Nee. In het plan komen geen huurwoningen.


Locatie

Bouwnummers 1 t/m 5, 19 t/m 24 en 27 parkeren op openbaar terrein.

Bouwnummers 8, 9 en 10 krijgen 1 parkeerplek op eigen terrein.

Bouwnummers 6, 7, 12 t/m 18, 25 en 26 krijgen 2 parkeerplekken op eigen terrein.


De aanvraag voor een aantal openbare laadpunten staat uit.

Bij de bouwnummers met één of meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein kan optioneel gekozen worden voor een voorbereiding voor een laadpaal. Na oplevering van de woning kan je dan zelf een laadvoorziening realiseren.


Op de verkooptekeningen staat van elk bouwnummer de circa maat van de tuin aangeven. Uiteindelijke maten kunnen in werkelijkheid hiervan afwijken.


Woningen

Op de begane grond en eerste verdieping wordt vloerverwarming aangebracht. Aanvullend wordt de badkamer voorzien van een elektrische radiator voor extra comfort. De vloerverwarming is aangesloten op de lucht-water warmtepomp, waarvan de buitenunit aangebracht is op het dak.


Bij vloerkoeling worden de leidingen van de vloerverwarming gevuld met koud water. Hierdoor koelen de vloer en ook de ruimte af. Tijdens warme dagen is het mogelijk de woning met enkele graden, ten opzichte van de buitentemperatuur, te koelen door middel van vloerkoeling. Het water mag echter niet té koud zijn, omdat er dan condensatie op de vloer kan ontstaan. Om deze reden is het dus niet mogelijk om een ruimte in korte tijd enkele graden af te koelen zoals bijvoorbeeld een airco dat wel kan. 

Via de warmtepomp en de buitenunit wordt de warmte uit de woning afgegeven aan de buitenlucht.


Op het dak van de woningen komen zonnepanelen te liggen om aan de BENG eisen te voldoen. Het aantal is conform de verkooptekening van het desbetreffende bouwnummer. Optioneel is het aantal panelen uit te breiden*, zodat je nog meer energie kunt opwekken.

* Vanwege de kapvorm en de reeds aanwezige installaties op het dak is het bij bouwnummer 1 niet mogelijk om het aantal zonnepanelen op het dak uit te breiden.


Alle nieuwbouwwoningen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.


Nee, de woningen zijn niet specifiek ontworpen als levensloopbestendig.


Koop- en aannemingsovereenkomst

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.


Uiterlijk 2 maanden na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst dien je je hypotheek rond te hebben.


In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, dan kun je binnen een periode van 2 maanden na de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst de overeenkomsten ontbinden. 


Voor de starterswoningen, bouwnummers 2 tot en met 5, gelden bijzondere verkoopvoorwaarden, waaronder het antispeculatiebeding.

 

Het antispeculatiebeding is een voorwaarde in het koopcontract: de koper is verplicht het gekochte een aantal jaren zelf te gebruiken voordat de koper het onroerend goed mag doorverkopen. Het beding is bedoeld om speculatieve handel met onroerend goed (prijsopdrijving) tegen te gaan.

Bij verkoop binnen tien jaar na de gebruiksklare oplevering van de woning die de koper laat bouwen op de kavel, betaalt koper aan verkoper een afdracht over de overwaarde.

 

Meer informatie over het antispeculatiebeding tref je in bijlage 3  van de koopoverkomst. De koopovereenkomst ontvang je, nadat je een woning toegewezen hebt gekregen.


Voor de starterswoningen, bouwnummers 2 tot en met 5, gelden bijzondere verkoopvoorwaarden, waaronder de zelfbewoningsplicht.

 

Dit houdt in dat bij de starterswoningen alleen de koper het recht heeft om in het huis te wonen. Verhuur van de woning is niet toegestaan. Dit geldt overigens ook voor volgende kopers van de woning. Meer informatie over de zelfbewoningsverplichting tref je in bijlage 3 van de koopoverkomst. De koopovereenkomst ontvang je, nadat je een woning toegewezen hebt gekregen.


Dit is de rente berekend vanaf de datum uit de koopovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de koopovereenkomst vastgesteld. Deze rente wordt grondrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.


Als je facturen te laat betaalt of later in een project instapt, dan betaal je rente over de reeds vervallen termijnen tot aan de datum dat de termijnen alsnog betaald worden. Het percentage van deze rente is in de aanneemovereenkomst vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd en is niet fiscaal aftrekbaar.


Zodra aan alle opschortende voorwaarden uit de overeenkomsten is voldaan, word je hiervan op de hoogte gesteld en worden de voorbereidingen getroffen voor de overdracht van de kavels bij de notaris.


Het is niet mogelijk om een eigen notaris te kiezen voor het passeren van de leveringsakte. Wel kan je een eigen notaris kiezen voor het passeren van de hypotheek akte. Dit is echter niet praktisch, omdat je dan naar twee notarissen moet.


Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte dan betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw gestart is.


Bij het storten van een waarborgsom bij de notaris wordt tegenwoordig een negatieve rente in rekening gebracht. Dit doordat het op dit moment geld kost om geld bij een bank of notaris te zetten.

Met de notaris is een vast bedrag van €40,- afgesproken voor het voldoen van de waarborgsom uit de koopovereenkomst. Het is uiteraard ook mogelijk een bankgarantie te stellen. 


Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en de afwerking van de woning en tuin.


Bouw en opties

Ja dat kan zeker. Om de woning op jouw woonwensen af te stemmen ga je onder begeleiding van de aannemer het koperskeuzetraject doorlopen. De aannemer ziet erop toe dat alle procedures juist gevolgd worden binnen de daarvoor beschikbare tijd.

Het koperskeuzetraject bestaat uit een aantal stappen waarbinnen jouw toekomstige woning naar wens kan worden aangepast. Bij Maatwerkhuis is terug te lezen welke mogelijkheden je in de diverse stappen hebt om de woning naar wens aan te passen.


Na tekenen koop- en aannemingsovereenkomst en NA het behalen van de 100% verkoopdrempel, zal de kopersbegeleider contact opnemen om een gesprek in te plannen.


De prognose is dat er in kwartaal 3 van 2023 gestart wordt met de bouw. Voorafgaand moet de locatie bouwrijp worden gemaakt. Onderdelen van het bouwrijp maken zijn: slopen huidige opstallen en het (deels) voorbelasten van de locatie.


Naar verwachting worden de eerste woningen in het vierde kwartaal van 2024 opgeleverd.


Er is geen projectshowroom betrokken bij het project. Je hebt daarmee de vrijheid om bij een keukenshowroom naar keuze een keuken te laten ontwerpen en leveren. De basisaansluitingen voor de keuken zijn uiteraard aanwezig en worden conform de verkooptekeningen aangebracht.


De projectshowroom voor sanitair en tegelwerk wordt later bekend gemaakt.


Disclaimer

Aan de FAQ kunnen geen rechten worden ontleend